Aksjer i GEMINI next Generation AG

Vi vil reinvestere all fortjeneste for rask ekspansjon og forbedringer av produktene våre. Verdien av investeringen bestemmes av økningen i aksjens verdi.

  Etablering av en ny byggestandard over hele verden


Hvem hadde i 2003 trodd at nyregistrering av biler med forbrenningsmotor skulle bli avskaffet i Norge i 2025 og i EU i 2035? 2003 var året da Tesla Inc. ble grunnlagt.

Vi definerer den nye byggestandarden KSÜH - Climate Protection Superiority House. Replikasjonsfaktoren er det sentrale målet i denne standarden: Hvor mange hus av samme type kan produseres med overskuddsstrømmen fra ett hus i løpet av 30 år?

Denne byggestandarden overgår langt fantasien til dagens arkitekter og byggherrer.

  Beholde markedsandeler


Ford forble ikke den eneste produsenten av billige biler. IKEA var ikke den eneste produsenten av selvmonterte møbelsett. Tesla forble ikke den eneste produsenten av elbiler med anstendig ytelse og over 400 km rekkevidde.

Men alle disse selskapene har klart å opprettholde en anstendig markedsandel på sitt felt. Vi ønsker å utnytte tiden frem til konkurrentene våkner ved å ekspandere raskt. Derfor vil vi reinvestere hvert eneste overskudd. Derfor vil vi gjennomføre så mange kapitalutvidelser som mulig.

  Tilbud om aksjer i 1. kapitalforhøyelse


Nye aksjer vil bli utstedt etter vedtak i hovedstyret og representantskapet 13. desember 2022.

Emisjonen vil bli delt inn i investeringspakker på 200 euro hver. Emisjonskursen er 5 euro per aksje. Av de 40 aksjene går 30 til investoren og 10 til AG for samarbeid og motivasjon av de ansatte.
Fungerer som deponeringskonto for innskuddet:

      Verein zur Förderung des Infinitismus
      IBAN AT32 2040 4000 4151 5578
      BIC SBGSAT2SXXX (Salzburger Sparkasse)

Vennligst oppgi årsaken til overføringen:

      GEMINI next Generation AG Aktien
Kapitalforhøyelsen er begrenset til 39 750 aksjer. Rekkefølgen på bestillingene gjelder. Hvis beløpet overskrides, kan man velge mellom å tilbakeføre beløpet eller la det stå til neste kapitalforhøyelse.

Per person eller gruppe av nærstående personer eller kombinasjon av fysiske og juridiske personer kan det erverves 5 400 aksjer.

  Abonnementsskjema


Ved å fylle ut kontaktskjemaet vil du motta et abonnementsskjema.

GEMINI neste generasjon AG GEMINI neste generasjon AG
Vi forbedrer verden gjennom Climate Protection Superiority Homes. [Vår misjonserklæring: planetens opprydding tilbake til 350 ppm CO2, vi bidrar hus for hus.


Vi er motbevegelsen
Mange føler at utviklingen går i feil retning på mange områder. Vi er mer enn bare et innovativt produkt, vi er motbevegelsen.


Det er billigere å eie enn å leie en leilighet
Alle forstår at en smarttelefon fra 2022 er mye billigere enn de første mobile enhetene fra 1990 og kan gjøre mye mer samtidig. Vi viser at dette også er mulig for hus.


Våre forslag og temaer for diskusjon med politikere
Politikken kan bare fungere med det som er mulig i henhold til dagens teknologi. Vi er i ferd med å endre denne teknologien drastisk og dermed skape nye muligheter.


Bolig- og energiomstilling Bolig- og energiomstilling
Urbaniseringen har pågått siden den første industrielle revolusjonen. En effektiv energiomstilling og høyere levestandard krever at denne trenden snus.


Den grunnleggende annerledes filosofien bak produktet
Måten å tenke på avgjør hvilke produktutviklinger som i det hele tatt er mulige. Mentale barrierer kan være mye viktigere enn tekniske barrierer.


2022 Etablering av et allmennaksjeselskap ved 1. kapitalforhøyelse
Grunnleggelsen av GEMINI next Generation AG og forberedelsene til den første kapitalforhøyelsen. Steg for steg på veien mot den neste store disrupsjonen som redefinerer hva et hus må kunne gjøre.


2023 fra forskning og utvikling til realisering
Målet for 2023 er å forberede byggingen av den første fabrikkhallen i Unken i 2024 og det resterende utviklingsarbeidet på huset og produksjonsteknologien.
Investere i disrupsjon for å overleve
Menneskeheten har flere problemer som truer dens eksistens, vi tilbyr å investere i en multippel disrupsjon som kan løse flere av disse problemene.


Presentasjon for investorer Presentasjon for investorer
Vår pitch i en PDF med 12 lysbilder om hvordan vi skal klare å forandre verden og bli et av verdens mest verdifulle selskaper i prosessen.
          Aksjer i GEMINI next Generation AG: Vi vil reinvestere all fortjeneste for rask ekspansjon og forbedringer av produktene våre. Verdien av investeringen bestemmes av økningen i aksjens verdi. https://gemini-next-generation.house/shares-nb/