Ние сме контрадвижението

Много хора смятат, че в много области се наблюдава развитие в погрешна посока. Ние сме нещо повече от иновативен продукт, ние сме противодействие.

Като акционер, служител или купувач на жилище вие също така ставате част от движението срещу много негативни тенденции в нашето общество, които са в ущърб на оцеляването ни.

Строго против "Човекът е вредител" Строго против "Човекът е вредител"
Категорично не сме съгласни с това. Всяко направление, което гледа на хората като на вредители, ще бъде напълно неспособно да разработи решения за оцеляването на човечеството.


В продължение на десетилетия всички проповеди "Спаси Ограничи Откажи се" В продължение на десетилетия всички проповеди "Спаси Ограничи Откажи се"
От друга страна, ние вярваме, че само глобалният просперитет може да създаде икономическа основа за пречистване на планетата до 350 ppm CO2.


Срещу "Няма да притежаваш нищо, но ще бъдеш щастлив". Срещу "Няма да притежаваш нищо, но ще бъдеш щастлив".
От друга страна, ние искаме да направим възможно притежаването на жилище и енергия за много голяма част от населението. Собственото производство на храна също е един от важните ни въпроси.


Безотговорни сектанти искат отказ от деца Безотговорни сектанти искат отказ от деца
Децата са нашето бъдеще! Да се откажем от бъдещето си заради заблудите на един култ за деня на Страшния съд? Преустройството на селата създава благоприятна за семейството среда.


От началото на индустриалната революция урбанизацията От началото на индустриалната революция урбанизацията
Смятаме, че границите на урбанизацията са достигнати и вече са надхвърлени, голяма част от населението трябва да се върне в селата, да се извърши ре-рурализация.
GEMINI следващо поколение AG GEMINI следващо поколение AG
Подобряваме света чрез домове за защита на климата Superiority Homes. [Нашата мисия: изчистване на планетата до 350 ppm CO2, ние допринасяме къща по къща.


Собственото жилище е по-евтино от наемането на апартамент
Всеки разбира, че смартфонът от 2022 г. е много по-евтин от първите мобилни устройства от 1990 г. и в същото време може да прави много повече. Ние показваме, че това е възможно и за къщите.


Инвестиране в прекъсване за оцеляване
Човечеството има няколко проблема, които застрашават съществуването му, и ние предлагаме да инвестираме в многократно прекъсване, което може да реши няколко от тези проблеми.


Нашите предложения и теми за обсъждане с политиците
Политиката може да работи само с това, което е възможно според състоянието на техниката. Ние драстично променяме това състояние на техниката и по този начин създаваме нови възможности.


Коренно различната философия на продукта
Начинът на мислене определя кои продуктови разработки са възможни изобщо. Менталните бариери могат да бъдат много по-важни от техническите.


2022 Учредяване на акционерно дружество чрез 1. увеличаване на капитала
Основаване на GEMINI next Generation AG и подготовка за първото увеличение на капитала. Стъпка по стъпка по пътя към следващото голямо прекъсване, което предефинира това, което една къща трябва да може да прави.


2023 от научноизследователска и развойна дейност към реализация
Целта за 2023 г. е да се подготви строителството на първото фабрично хале в Ункен през 2024 г. и останалата развойна дейност по къщата и производствената технология.
          Ние сме контрадвижението: Много хора смятат, че в много области се наблюдава развитие в погрешна посока. Ние сме нещо повече от иновативен п https://gemini-next-generation.house/counter-movement-bg/