Motforestillinger til sentrale dogmer blant klimaaktivister

Finnes det virkelig bare én måte å produsere 100 % fornybar energi på? Finnes det virkelig bare én måte å beskytte klimaet på? Er målet tilstrekkelig og oppnåelig?


Foredraget på den østerrikske ordførerkonferansen 14. juni 2023 hadde allerede noe av de 95 tesene i kirken i Wittenberg over seg: motteser til sentrale trosspørsmål hos klimaaktivistene.
 • Global velstand i stedet for å spare Begrensning Avståelse
 • Opprydning av planeten tilbake til 350 ppm CO2 i stedet for netto nullutslipp og 1,5 graders-målet
 • Et optimistisk, motivert samfunn i stedet for ødelagte, motivasjonsløse mennesker.
 • Bosetninger med ClimateProtectionSuperiorityHouses i stedet for enda mer land til energi fra planter
 • Det fungerer også med solceller og lagring av elektrisitet alene i stedet for ekstrem utbygging av vindkraft
 • Nye hus med mye strømproduksjon i stedet for byggeskam
 • Familievennlig livsstil i stedet for å gi avkall på barn til fordel for klimaet
 • Boligeierskap i stedet for tette boliger, som stapper folk stadig tettere sammen.

  Ingen splittelse, men vitenskap mot ideologi og dogmer


Neste generasjons GEMINI-hus er grunnlaget for en fungerende energiomstilling med høy aksept i befolkningen. De rikeste 90 prosentene av befolkningen skal ha råd til et slikt hus, i hvert fall i områder med lave tomtepriser. Hvert hus bidrar til energiomstillingen ved å selge strøm etter behov og være 100 % selvforsynt.

Det er imidlertid ikke nok med 1 000 eller 10 000 nye hus for å få til en fungerende energiomstilling. Derfor ble 17 MWh elektrisitetsutbytte per hektar i en maisåker for biogass sammenlignet med 850 MWh per hektar i et tettsted med 16 hus.

Motforestillinger til sentrale dogmer blant klimaaktivister
Finnes det virkelig bare én måte å produsere 100 % fornybar energi på? Finnes det virkelig bare én måte å beskytte klimaet på? Er målet tilstrekkelig og oppnåelig?

Det store, sentrale solcelleanlegget dekker adkomstvei, garasjer, parkeringsplasser og områder for sport og fritid for beboerne.

Å erstatte bare halvparten av dagens dyrkingsarealer for biodrivstoff og biogass med slike bosettingsstrukturer vil utgjøre omtrent 2/3 av en fungerende energiomstilling.

Motforestillinger til sentrale dogmer blant klimaaktivister
Finnes det virkelig bare én måte å produsere 100 % fornybar energi på? Finnes det virkelig bare én måte å beskytte klimaet på? Er målet tilstrekkelig og oppnåelig?
 1

Inngangen til paradiset for 16 familier på én hektar. Befolkningens aksept er et avgjørende kriterium for å oppnå 100 % fornybar energi.

I nærheten av dyre byer ble det foreslått å omgjøre gressletter til "land for energi": leiepris 600 MWh per år og hektar. Bare hus som er sertifisert i henhold til byggestandarden KlimaSchutzÜberlegenheitsHaus kan bygges der.

Motforestillinger til sentrale dogmer blant klimaaktivister
Finnes det virkelig bare én måte å produsere 100 % fornybar energi på? Finnes det virkelig bare én måte å beskytte klimaet på? Er målet tilstrekkelig og oppnåelig?
 2

Skape et miljø som gjør det mulig å øke fødselsraten for å opprettholde befolkningen.

  Endelig behandle klimaproblemet på en seriøs og vitenskapelig måte.


Det finnes klare kriterier for vitenskapelig vurdering av problemløsninger:

 • Tilstrekkelig fastsettelse av mål
 • Aksept i befolkningen
 • Gjennomførbarhet
Etter alle kriterier feiler klimaaktivistenes dogmer på det groveste:
 • Netto nullutslipp er ikke nok, vi trenger en planetarisk opprydding tilbake til 350 ppm.
 • Den folkelige aksepten er ikke-eksisterende, men hvem vil vel være imot global velstand?
 • Praktiserbarhet, følgende lignelse:

  Trondheim Hammerfest-lignelsen


Svært kalde desemberdager i Skandinavia. Du kan enten ta en CityEl fra Oslo til Trondheim eller en Tesla Y fra Oslo til Hammerfest. CityEl var en rullende en-seter fra 90-tallet. Blybatteriet, som er følsomt for kulde, ga seg senest etter 30 km i første motbakke.

Motforestillinger til sentrale dogmer blant klimaaktivister
Finnes det virkelig bare én måte å produsere 100 % fornybar energi på? Finnes det virkelig bare én måte å beskytte klimaet på? Er målet tilstrekkelig og oppnåelig?
 3

Trondheim står her symbolsk for målet om netto nullutslipp, CityEl for de dødsdømte metodene for å nå dette målet.

Motforestillinger til sentrale dogmer blant klimaaktivister
Finnes det virkelig bare én måte å produsere 100 % fornybar energi på? Finnes det virkelig bare én måte å beskytte klimaet på? Er målet tilstrekkelig og oppnåelig?
 4

Hammerfest står her symbolsk for målet om rehabilitering av planeten. Det er nesten fire ganger lenger unna, men lett å nå med Tesla Y.

  Download PDF


Foredraget fant sted på TIZ Schlierbach (teknologi- og innovasjonssenteret). 25 ordførere, medlemmer av delstatsparlamentet og eksperter ble informert om nye handlingsalternativer i politikken gjennom GEMINI next Generation House.

  Hele forelesningen


100 prosent fornybar energi er bare et etappemål
En planetarisk opprydding tilbake til 350 ppm CO2 må være målet for alle våre anstrengelser. Dette er mer kostbart enn milepælen på 100 ppm fornybar energi. Avsnittene fra dagen før
Videopresentasjon av produktet * GEMINI neste generasjons hus * Kostnader og finansiering av et hus * Tomtekostnader * Klimaendringer - menneskeheten ved et veiskille Video: Etablering av et hus ved elven og Unken-prosjektet
Boligverdien av et 85 m² stort hus med kjeller reduseres til 70 m² uten kjeller ved variabel rominndeling og skuffer som erstatning for kjeller. Nettilknytningen er kun for salg av elektrisitet.
Slik har det vært i tusenvis av år: Noen bønder selger avlingen sin umiddelbart, når alle andre også selger, og får en dårlig pris. Solrik søndag: den beste tiden å lade elbilen på
Når prisene er negative, vil folk naturligvis ikke selge strøm, men lagre så mye som mulig. I batteriene i huset, i batteriene i elbilene. Å eie bolig er billigere enn å leie en leilighet
Et eiersamfunn er mye mer krisesikkert. Vi ønsker ikke bare å gjøre det mulig for flere å eie sin egen bolig, men også å eie energi: egen strømproduksjon. Det er mulig å eie egen bolig fra en husholdningsinntekt på € 2 600
Med 40 %-regelen muliggjør dette et boliglån på 200 000 € for boligarealet og tomten. Energisystemet finansieres separat og betaler seg selv. Fra tilbakebetaling av lån til ekstra inntekt
Energisystemet vil være nedbetalt etter 15 til 20 år. Når boliglånet er borte etter 30 år, har du plutselig en ekstra inntekt: Inntekter fra salg av strøm. Vi vil tilby rimelige boliger
Hvis våre nye hustyper skal danne grunnlaget for en fungerende energiomstilling, må de også være overkommelige for befolkningen. Men hvor finnes det nok rimelige boliger?
For å spille en ledende rolle i energiomstillingen trengs det enorme mengder. Vi må allerede i dag tenke på behovet for installasjonsplass. Brukssammenligning 1 ha mais til biogass vs. 1 ha bosetningsområde
“Vi trenger to jordkloder“ er en viktig påminnelse om at det er nødvendig å optimalisere verdensrommet, og at vi må sette en stopper for meningsløs og ineffektiv sløsing med plass. 1 ha bebyggelse med 12 GEMINI Standard- og 4 GEMINI XL-hus
50 ganger høyere strømproduksjon enn med biogass fra maisåkeren. I tillegg får 16 familier plass til å bo, og mange dyr og planter som ikke kan leve på maisåkeren, får habitat. Midt i bebyggelsen ligger en 5,4 m bred adkomstvei.
Denne adkomstveien er dekket med 18 m brede solcellepaneler. Mer solenergi og ingen behov for vintervedlikehold, som snørydding og spredning av avisningsmidler. Garasjene ligger til venstre og høyre for adkomstveien.
Garasjene har u=0,15 for vegger og tak. Garasjeporten har u=0,28. Den varmes opp til 12° til 15° om vinteren, noe som sparer strøm til elbiler. Til venstre og høyre for adkomstveien er det plass til mye mer.
enn bare plass til garasjer og parkering. Skyggelagte solplasser ved bassenget, et lysthus, ulike sportsaktiviteter. Det 18 m brede solcelleanlegget er også en parasoll og paraply.
for mange aktiviteter. Her er det for eksempel bordtennisbord. Barna kan leke utendørs selv i regnvær. Et pessimistisk samfunn uten drømmer og fremtidsvisjoner
vil smuldre opp. Konkrete løsninger for en høyere levestandard og et stabilt samfunn i stedet for konstant panikkpropaganda om hvor forferdelig fremtiden vil bli. Tilkobling for oppvarming av svømmebasseng som standard
GEMINI next Generation har standardtilkoblinger for oppvarming av svømmebasseng, garasjeoppvarming og isfrie gangveier og oppkjørsler. Hva er poenget med å studere mye, jobbe mye, hvis drømmen om å eie et hjem ikke kan realiseres?
blir urealistisk selv for de som tjener mest? Et system som ikke tilbyr noen motivasjon, vil ende opp med en fullstendig motivasjonsløs befolkning. Vi kombinerer drømmen om å eie egen bolig
med samfunnets drøm om 100 % fornybar energi. Bruk synergieffektene fra neste generasjons GEMINI-hus til å gjøre begge deler overkommelig. Det fødes flere barn på landsbygda enn i byene
viktig for det demografiske problemet. Tilstrekkelige boliger for barn i et barnevennlig miljø må ikke være en luksus man ikke har råd til. Levestandarden bør måles blant de 20 % fattigste.
de rikeste 80 prosentene har det bedre. Et samfunn kan ikke kalles rikt hvis det har superrike mennesker som kjører gjennom teltbyene til de hjemløse fattige. Intensivt landbruk i strid med naturen
Den verste grønnvaskingen er begrepet “økologisk mais“ og “biodrivstoff“. Disse områdene for bosetninger med Klimasikringshus og renaturering. En ny standard for bærekraftige bygninger
Hvor mange lignende hus kan produseres i løpet av 30 år med overskuddsstrømmen fra ett hus? Replikasjonsfaktoren gir svaret. Vil vi fortsette å leve slik i fremtiden?
Urbane kløfter, fortau i mellom, parkerte biler, biler i bevegelse. Man bør tenke nøye gjennom om dette er hensiktsmessig for en fremvoksende sivilisasjon. 100 % fornybar energi er også mulig med solenergi alene.
Bare to ting er glemt i den tyske energiomstillingen: Dag/natt-balansering med batterier, sommer/vinter-balansering med kraft til metan eller metanol. Avsette byggegrunn, elektrisitet som en del av leieprisen
Omgjøres gressletter til byggeområder rundt dyre byer, må leien betales med elektrisitet. 600 MWh/år verdsatt til 10 cent/kWh gir en leie på 60 000 euro per hektar. Selvmotsigelsene i IPCC-rapporten
Det finnes studier av mange effekter med stor spredning i resultatene. Likevel legges det alltid vekt på “netto nullutslipp“, og så blir alt bra igjen. Netto nullutslipp vil ikke være tilstrekkelig
1,5°-målet er uoppnåelig i løpet av det neste halve århundret, netto nullutslipp er helt utilstrekkelig, bare en planetarisk opprydding tilbake til 350 ppm CO2 vil hjelpe. Lignelsen om netto nullutslipp og opprydding av planeten
La oss tenke oss svært kalde desemberdager i Skandinavia. Du kan enten velge å ta en CityEl fra Oslo til Trondheim. Det er mye dyrere å rydde opp på planeten enn å redusere utslippene til null.
Men jeg tar heller en Tesla Y fra Oslo til Hammersfest enn CityEl fra Oslo til Trondheim. Et intakt samfunn med et klart mål kan gjøre mye mer! Menneskeheten ved et veiskille
Fortsett med “Save Restrict Renounce“ mot selvdestruksjon eller mot global velstand for å skape forutsetninger for planetens gjenopprettelse.


GEMINI neste generasjon AG GEMINI neste generasjon AG
Vi forbedrer verden gjennom Climate Protection Superiority Homes. [Vår misjonserklæring: planetens opprydding tilbake til 350 ppm CO2, vi bidrar hus for hus.


Vi er motbevegelsen
Mange føler at utviklingen går i feil retning på mange områder. Vi er mer enn bare et innovativt produkt, vi er motbevegelsen.


Det er billigere å eie enn å leie en leilighet
Alle forstår at en smarttelefon fra 2022 er mye billigere enn de første mobile enhetene fra 1990 og kan gjøre mye mer samtidig. Vi viser at dette også er mulig for hus.


Våre forslag og temaer for diskusjon med politikere
Politikken kan bare fungere med det som er mulig i henhold til dagens teknologi. Vi er i ferd med å endre denne teknologien drastisk og dermed skape nye muligheter.


Bolig- og energiomstilling Bolig- og energiomstilling
Urbaniseringen har pågått siden den første industrielle revolusjonen. En effektiv energiomstilling og høyere levestandard krever at denne trenden snus.


Den grunnleggende annerledes filosofien bak produktet
Måten å tenke på avgjør hvilke produktutviklinger som i det hele tatt er mulige. Mentale barrierer kan være mye viktigere enn tekniske barrierer.


2022 Etablering av et allmennaksjeselskap ved 1. kapitalforhøyelse
Grunnleggelsen av GEMINI next Generation AG og forberedelsene til den første kapitalforhøyelsen. Steg for steg på veien mot den neste store disrupsjonen som redefinerer hva et hus må kunne gjøre.


2023 fra forskning og utvikling til realisering
Målet for 2023 er å forberede byggingen av den første fabrikkhallen i Unken i 2024 og det resterende utviklingsarbeidet på huset og produksjonsteknologien.
          Motforestillinger til sentrale dogmer blant klimaaktivister: Finnes det virkelig bare én måte å produsere 100 % fornybar energi på? Finnes det virkelig bare én måte å beskytte klimaet på? Er målet tilstrekkelig og oppnåelig? https://gemini-next-generation.house/2023-nb/mayor-conference-commented.htm